Dự án nhà ở xã hội HQC Tây Ninh được chuyển nhượng và đổi tên

Địa ốc Hoàng Quân đã chuyển nhượng dự án nhà ở xã hội ở Tây Ninh
Địa ốc Hoàng Quân đã chuyển nhượng dự án nhà ở xã hội ở Tây Ninh
Địa ốc Hoàng Quân đã chuyển nhượng dự án nhà ở xã hội ở Tây Ninh
Lên top