Phú Thọ:

Dự án nhà máy điện rác nghìn tỉ sau 2 năm vẫn là bãi đất trống

Núi rác của nhà máy chế biến rác thải đô thị Việt Trì đang đe dọa cuộc sống của người dân sống quanh khu vực.
Núi rác của nhà máy chế biến rác thải đô thị Việt Trì đang đe dọa cuộc sống của người dân sống quanh khu vực.
Núi rác của nhà máy chế biến rác thải đô thị Việt Trì đang đe dọa cuộc sống của người dân sống quanh khu vực.
Lên top