Dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Minh: Phức tạp tranh chấp đất đai

Dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Minh (Ninh Thuận) đang căng thẳng tranh chấp quyền lợi về đất đai khi thu hồi đất. Ảnh: Đức Khánh
Dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Minh (Ninh Thuận) đang căng thẳng tranh chấp quyền lợi về đất đai khi thu hồi đất. Ảnh: Đức Khánh
Dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Minh (Ninh Thuận) đang căng thẳng tranh chấp quyền lợi về đất đai khi thu hồi đất. Ảnh: Đức Khánh
Lên top