Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Dự án Ngoại giao đoàn tại quận Bắc Từ Liêm: Hơn 10 năm vẫn tắc

Ô đất 614m2 nằm trong khu đất 3,2ha là điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng dự án Ngoại giao đoàn.
Ô đất 614m2 nằm trong khu đất 3,2ha là điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng dự án Ngoại giao đoàn.