Dự án nghìn tỉ 6 năm chưa giải phóng được mặt bằng

Sau 6 năm, dự án khu đô thị New City Thái Bình vẫn chưa thể chính thức triển khai vì chưa giải phóng xong mặt bằng. Ảnh: T.D
Sau 6 năm, dự án khu đô thị New City Thái Bình vẫn chưa thể chính thức triển khai vì chưa giải phóng xong mặt bằng. Ảnh: T.D
Sau 6 năm, dự án khu đô thị New City Thái Bình vẫn chưa thể chính thức triển khai vì chưa giải phóng xong mặt bằng. Ảnh: T.D
Lên top