Dự án Nam - Nam Sài Gòn: Phân lô bán nền dự án khi chưa được giao đất

Lên top