Dự án Mũi Né Summer Land: Bị "tuýt còi vì huy động vốn sai quy định

Dự án Summer Land của chủ đầu tư Hưng Lộc Phát Phan Thiết bị "tuýt còi" vì huy động vốn sai phép.
Dự án Summer Land của chủ đầu tư Hưng Lộc Phát Phan Thiết bị "tuýt còi" vì huy động vốn sai phép.
Dự án Summer Land của chủ đầu tư Hưng Lộc Phát Phan Thiết bị "tuýt còi" vì huy động vốn sai phép.
Lên top