Dự án lấn biển triệu đô ở Nha Trang bị thu hồi

Dự án Nha Trang Sao (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) bị bỏ hoang sau khi bị thu hồi. Ảnh: Nhiệt Băng
Dự án Nha Trang Sao (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) bị bỏ hoang sau khi bị thu hồi. Ảnh: Nhiệt Băng
Dự án Nha Trang Sao (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) bị bỏ hoang sau khi bị thu hồi. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top