Dự án Kingsway Tower: Mua nhà có ngân hàng bảo lãnh vẫn không thể an tâm

Người mua nhà tại dự án Kingsway Tower dù có ngân hàng bảo lãnh cũng khó đòi được nhà. Ảnh: Quang Duy
Người mua nhà tại dự án Kingsway Tower dù có ngân hàng bảo lãnh cũng khó đòi được nhà. Ảnh: Quang Duy
Người mua nhà tại dự án Kingsway Tower dù có ngân hàng bảo lãnh cũng khó đòi được nhà. Ảnh: Quang Duy
Lên top