Dự án Green Pearl bàn giao nhà cho dân khi chưa đủ điều kiện

Mặc dù chưa đủ điều kiện nhưng chủ đầu tư đã đưa dân vào ở. Ảnh Minh Khôi.
Mặc dù chưa đủ điều kiện nhưng chủ đầu tư đã đưa dân vào ở. Ảnh Minh Khôi.
Mặc dù chưa đủ điều kiện nhưng chủ đầu tư đã đưa dân vào ở. Ảnh Minh Khôi.
Lên top