Dự án giải cứu “rốn ngập” Sài Gòn thi công kiểu "rùa bò"

Lên top