KHÁNH HÒA:

Dự án “đất vàng” khu dân cư Cồn Tân Lập bị mua bán, đặt cọc trái phép

Lên top