Dự án đất công Khánh Hòa: Có dấu hiệu tư lợi, phải chuyển cơ quan điều tra

Dự án Cao ốc khách sạn - thương mại Khatoco (Liberty) tại số 7-9 Biệt Thự, Nha Trang trước đây do Tổng Công ty Khánh Việt Khatoco (doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn nhà nước) nhưng UBND tỉnh Khánh Hòa bán chỉ định, không thông qua đấu giá tài sản trên đất. Ảnh: Nhiệt Băng
Dự án Cao ốc khách sạn - thương mại Khatoco (Liberty) tại số 7-9 Biệt Thự, Nha Trang trước đây do Tổng Công ty Khánh Việt Khatoco (doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn nhà nước) nhưng UBND tỉnh Khánh Hòa bán chỉ định, không thông qua đấu giá tài sản trên đất. Ảnh: Nhiệt Băng
Dự án Cao ốc khách sạn - thương mại Khatoco (Liberty) tại số 7-9 Biệt Thự, Nha Trang trước đây do Tổng Công ty Khánh Việt Khatoco (doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn nhà nước) nhưng UBND tỉnh Khánh Hòa bán chỉ định, không thông qua đấu giá tài sản trên đất. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top