Dự án Cocobay Đà Nẵng có hấp dẫn như quảng bá?

Với quảng bá rầm rộ, Cocobay Đà Nẵng xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông, tuy nhiên khả năng sinh lời của dự án vẫn là dấu hỏi với các nhà đầu tư.
Với quảng bá rầm rộ, Cocobay Đà Nẵng xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông, tuy nhiên khả năng sinh lời của dự án vẫn là dấu hỏi với các nhà đầu tư.
Với quảng bá rầm rộ, Cocobay Đà Nẵng xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông, tuy nhiên khả năng sinh lời của dự án vẫn là dấu hỏi với các nhà đầu tư.
Lên top