Dự án chung cư vẫn trống nhà trẻ, trường học

Nhiều dự án chung cư mọc lên dày đặc tuy nhiên thiếu trầm trọng trường học, nhà trẻ - Ảnh: PV
Nhiều dự án chung cư mọc lên dày đặc tuy nhiên thiếu trầm trọng trường học, nhà trẻ - Ảnh: PV
Nhiều dự án chung cư mọc lên dày đặc tuy nhiên thiếu trầm trọng trường học, nhà trẻ - Ảnh: PV