Dự án bán nhà khi chưa đủ điều kiện, Sở XD Bình Định khuyến cáo người mua

Lên top