Dự án An Phú Đông Residences: Thu tiền bán đất nhưng không có đất để giao

Dự án An Phú Đông Residence vẫn đang là bãi đất trống, chưa thi công cơ sở hạ tầng, chưa có quyết định hay phê duyệt nào về mặt pháp lý nhưng môi giới đã thu tiền khách hàng. Ảnh: A. Đức
Dự án An Phú Đông Residence vẫn đang là bãi đất trống, chưa thi công cơ sở hạ tầng, chưa có quyết định hay phê duyệt nào về mặt pháp lý nhưng môi giới đã thu tiền khách hàng. Ảnh: A. Đức
Dự án An Phú Đông Residence vẫn đang là bãi đất trống, chưa thi công cơ sở hạ tầng, chưa có quyết định hay phê duyệt nào về mặt pháp lý nhưng môi giới đã thu tiền khách hàng. Ảnh: A. Đức
Lên top