Dự án 8B Lê Trực: Dỡ 2 tầng sai phạm, chuyển công an điều tra

Tòa nhà 8B Lê Trực.
Tòa nhà 8B Lê Trực.
Tòa nhà 8B Lê Trực.
Lên top