Động thổ công trình công viên hồ điều hòa Phùng Khoang