Đồng Nai kiến nghị bổ sung thêm 3 khu công nghiệp

Một góc Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn (huyện Long Thành). Ảnh: Thiên Phúc
Một góc Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn (huyện Long Thành). Ảnh: Thiên Phúc
Một góc Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn (huyện Long Thành). Ảnh: Thiên Phúc
Lên top