Đồng Nai công bố giá thu tiền sử dụng đất tái định cư sân bay Long Thành

Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (dự án sân bay Long Thành) đang được triển khai xây dựng. Ảnh: Thiên Phúc
Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (dự án sân bay Long Thành) đang được triển khai xây dựng. Ảnh: Thiên Phúc
Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (dự án sân bay Long Thành) đang được triển khai xây dựng. Ảnh: Thiên Phúc
Lên top