Động lực nào giúp Phú Quốc vươn lên thành điểm đến hàng đầu Châu Á?

Tiềm năng và lợi thế của Phú Quốc đang ngày càng được bạn bè quốc tế biết đến và “hiện thực hóa” bằng mức tăng trưởng ngoạn mục. Nhiều công trình, dự án, cơ sở hạ tầng đã được hoàn thành, đường bay nội địa và nhiều hãng hàng không đã và đang khai thác các đường bay quốc tế đến Phú Quốc. Ảnh: BIM
Tiềm năng và lợi thế của Phú Quốc đang ngày càng được bạn bè quốc tế biết đến và “hiện thực hóa” bằng mức tăng trưởng ngoạn mục. Nhiều công trình, dự án, cơ sở hạ tầng đã được hoàn thành, đường bay nội địa và nhiều hãng hàng không đã và đang khai thác các đường bay quốc tế đến Phú Quốc. Ảnh: BIM
Tiềm năng và lợi thế của Phú Quốc đang ngày càng được bạn bè quốc tế biết đến và “hiện thực hóa” bằng mức tăng trưởng ngoạn mục. Nhiều công trình, dự án, cơ sở hạ tầng đã được hoàn thành, đường bay nội địa và nhiều hãng hàng không đã và đang khai thác các đường bay quốc tế đến Phú Quốc. Ảnh: BIM
Lên top