Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Donald Trump: Cuộc đời tôi không bao giờ có 2 từ “thất bại”