Đơn vị quản lý trực tiếp lấp hồ Đồng Mô?

Hòn đảo mới được san gạt mặt bằng mà PV Lao Đông ghi nhận vào thời điểm giữa tháng 6.2019. Ảnh: TC - CN
Hòn đảo mới được san gạt mặt bằng mà PV Lao Đông ghi nhận vào thời điểm giữa tháng 6.2019. Ảnh: TC - CN
Hòn đảo mới được san gạt mặt bằng mà PV Lao Đông ghi nhận vào thời điểm giữa tháng 6.2019. Ảnh: TC - CN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top