Dồn thửa đổi ruộng ở Vĩnh Phúc: Bí thư, Chủ tịch xã Phú Xuân xin từ chức

Lên top