Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Công ty Thành Đô đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi condotel:

Đơn phương thay đổi, bắt khách hàng lựa chọn

Công ty Thành Đô đang rất “nóng lòng” đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi condotel khi gian hạn cho các chủ sở hữu đăng ký chuyển đổi trước ngày 20.12.2019. Ảnh: N.T
Công ty Thành Đô đang rất “nóng lòng” đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi condotel khi gian hạn cho các chủ sở hữu đăng ký chuyển đổi trước ngày 20.12.2019. Ảnh: N.T
Công ty Thành Đô đang rất “nóng lòng” đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi condotel khi gian hạn cho các chủ sở hữu đăng ký chuyển đổi trước ngày 20.12.2019. Ảnh: N.T
Lên top