Đón đầu TPP: Cơ hội thu hút đầu tư cho các khu công nghiệp trọng điểm