"Đói vốn" vì dịch COVID-19, khách sạn trăm tỉ rao bán rầm rộ

Lên top