Độc đáo penthouse 9 tỉ phong cách Hy Lạp cổ, tông hồng của Quỳnh Anh Shyn

Penthouse 9 tỉ đồng của Quỳnh Anh Shyn. Ảnh: NSCC.
Penthouse 9 tỉ đồng của Quỳnh Anh Shyn. Ảnh: NSCC.
Penthouse 9 tỉ đồng của Quỳnh Anh Shyn. Ảnh: NSCC.
Lên top