Doanh nghiệp tư nhân nào liên quan sai phạm 2 khu đất vàng ở Bình Dương?

Đất vàng là tài sản của công ty nhà nước vào tay tư nhân sau đem kinh doanh. Ảnh: Dương Bình
Đất vàng là tài sản của công ty nhà nước vào tay tư nhân sau đem kinh doanh. Ảnh: Dương Bình
Đất vàng là tài sản của công ty nhà nước vào tay tư nhân sau đem kinh doanh. Ảnh: Dương Bình
Lên top