Doanh nghiệp nản vì thủ tục, nguồn cung nhà ở xã hội ngày càng teo tóp

Nguồn  cung nhà ở xã hội vẫn ngày càng ít đi vì nhiều lý do.  Ảnh: Gia Miêu
Nguồn cung nhà ở xã hội vẫn ngày càng ít đi vì nhiều lý do. Ảnh: Gia Miêu
Nguồn cung nhà ở xã hội vẫn ngày càng ít đi vì nhiều lý do. Ảnh: Gia Miêu
Lên top