Doanh nghiệp khốn khổ vì đợi công nhận chủ đầu tư

Nhiều doanh nghiệp gặp khó vì các quy định để công nhận chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại. Đồ họa: Phan Anh
Nhiều doanh nghiệp gặp khó vì các quy định để công nhận chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại. Đồ họa: Phan Anh
Nhiều doanh nghiệp gặp khó vì các quy định để công nhận chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại. Đồ họa: Phan Anh
Lên top