Doanh nghiệp cho thuê lại đất ưu đãi, "ăn" chênh lệch 19 tỉ đồng

Một góc khu công nghiệp Lộc Sơn. Ảnh CC
Một góc khu công nghiệp Lộc Sơn. Ảnh CC
Một góc khu công nghiệp Lộc Sơn. Ảnh CC
Lên top