Doanh nghiệp “chết đứng” vì vướng đất xen cài trong dự án

Cần sớm gỡ vướng bài toán đất xen cài. Ảnh: Quang Duy
Cần sớm gỡ vướng bài toán đất xen cài. Ảnh: Quang Duy
Cần sớm gỡ vướng bài toán đất xen cài. Ảnh: Quang Duy
Lên top