Doanh nghiệp “chây ì” khắc phục sau khi xây loạt biệt thự trái phép

Công ty Nam Sơn tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp chưa được cho phép trước đó. Ảnh: Lin Xong
Công ty Nam Sơn tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp chưa được cho phép trước đó. Ảnh: Lin Xong
Công ty Nam Sơn tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp chưa được cho phép trước đó. Ảnh: Lin Xong
Lên top