Doanh nghiệp bất động sản xoay vốn ngắn hạn

Doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu lãi cao để tìm vốn khi ngân hàng siết tín dụng. Ảnh: Duy Quang
Doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu lãi cao để tìm vốn khi ngân hàng siết tín dụng. Ảnh: Duy Quang
Doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu lãi cao để tìm vốn khi ngân hàng siết tín dụng. Ảnh: Duy Quang
Lên top