Doanh nghiệp bất động sản tăng mạnh, thị trường khởi sắc sau dịch

Các chuyên gia dự báo thị trường bất động sản sẽ khởi sắc sau dịch. Ảnh Cao Nguyên.
Các chuyên gia dự báo thị trường bất động sản sẽ khởi sắc sau dịch. Ảnh Cao Nguyên.
Các chuyên gia dự báo thị trường bất động sản sẽ khởi sắc sau dịch. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top