Doanh nghiệp bất động sản muốn được làm nhà ở xã hội theo kiểu nhà trọ để cho thuê

Các doanh nghiệp bất động sản kiến nghị thay đổi cơ chế để phát triển nhà ở xã hội theo dạng nhà trọ cho thuê
Các doanh nghiệp bất động sản kiến nghị thay đổi cơ chế để phát triển nhà ở xã hội theo dạng nhà trọ cho thuê