Doanh nghiệp bất động sản không còn "dễ sống"

Thị trường bất động sản TP.HCM ảm đạm trong suốt năm vừa qua. Ảnh: T.Thắng
Thị trường bất động sản TP.HCM ảm đạm trong suốt năm vừa qua. Ảnh: T.Thắng
Thị trường bất động sản TP.HCM ảm đạm trong suốt năm vừa qua. Ảnh: T.Thắng
Lên top