Doanh nghiệp bất động sản đã đến lúc cần “máy thở”

Doanh nghiệp bất động sản đang gặp nhiều khó khăn khi tồn kho tăng, gánh nợ vay ngày càng lớn. Ảnh: Bảo Chương
Doanh nghiệp bất động sản đang gặp nhiều khó khăn khi tồn kho tăng, gánh nợ vay ngày càng lớn. Ảnh: Bảo Chương
Doanh nghiệp bất động sản đang gặp nhiều khó khăn khi tồn kho tăng, gánh nợ vay ngày càng lớn. Ảnh: Bảo Chương
Lên top