Doanh nghiệp bất động sản chạy nước rút phát hành trái phiếu

Doạnh nghiệp bất  động sản vẫn đang tích cực chạy nước rút phát hành trái phiếu trước thời điểm tháng 9 khi Nghị định 81 có hiệu lực. Ảnh: Dũng Khưu
Doạnh nghiệp bất động sản vẫn đang tích cực chạy nước rút phát hành trái phiếu trước thời điểm tháng 9 khi Nghị định 81 có hiệu lực. Ảnh: Dũng Khưu
Doạnh nghiệp bất động sản vẫn đang tích cực chạy nước rút phát hành trái phiếu trước thời điểm tháng 9 khi Nghị định 81 có hiệu lực. Ảnh: Dũng Khưu
Lên top