Doanh nghiệp bất động sản chạy đua tìm vốn qua kênh trái phiếu

Doanh nghiệp bất động sản đang rất tích cực gọi vốn qua kênh trái phiếu doanh nghiệp. Ảnh: Đại Phúc
Doanh nghiệp bất động sản đang rất tích cực gọi vốn qua kênh trái phiếu doanh nghiệp. Ảnh: Đại Phúc
Doanh nghiệp bất động sản đang rất tích cực gọi vốn qua kênh trái phiếu doanh nghiệp. Ảnh: Đại Phúc
Lên top