Doạ cắt điện, nước để tạo sức ép khiến cư dân thoả hiệp: Hành vi không đẹp

Lên top