Đổ xô đi làm sổ đỏ trước giờ “G”

Cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường TP.Đông Hà (Quảng Trị) tăng cường lực lượng để giải quyết hồ sơ làm sổ đỏ. Ảnh: Hưng Thơ
Cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường TP.Đông Hà (Quảng Trị) tăng cường lực lượng để giải quyết hồ sơ làm sổ đỏ. Ảnh: Hưng Thơ
Cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường TP.Đông Hà (Quảng Trị) tăng cường lực lượng để giải quyết hồ sơ làm sổ đỏ. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top