Đổ xô đi làm sổ đỏ để tránh bảng giá đất sắp có hiệu lực

Cán bộ phải tăng cường lực lượng để giải quyết các hồ sơ làm sổ đỏ cho người dân. Ảnh: Hưng Thơ.
Cán bộ phải tăng cường lực lượng để giải quyết các hồ sơ làm sổ đỏ cho người dân. Ảnh: Hưng Thơ.
Cán bộ phải tăng cường lực lượng để giải quyết các hồ sơ làm sổ đỏ cho người dân. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top