Đô thị “bỏ hoang”, shophouse ồ ạt mọc lên ở Hạ Long

Khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh hơn 10 năm qua vẫn ngút ngàn lau sậy. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh hơn 10 năm qua vẫn ngút ngàn lau sậy. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh hơn 10 năm qua vẫn ngút ngàn lau sậy. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top