DN làm công trình khẩu hiệu gần 11 tỉ đồng: Liên tiếp trúng thầu, tỉ lệ tiết kiệm nhỏ

Lên top