“Đính kèm” Dự án Becamex - Bình Định hơn 2.300 ha vào khu kinh tế Nhơn Hội

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top