Dinh I Đà Lạt bị cho thuê không qua đấu giá

Dự án King Palace của Công ty CP Hoàn Cầu Đà Lạt thuê lại Dinh I, nhưng không qua đấu giá. Ảnh: Nhiệt Băng
Dự án King Palace của Công ty CP Hoàn Cầu Đà Lạt thuê lại Dinh I, nhưng không qua đấu giá. Ảnh: Nhiệt Băng
Dự án King Palace của Công ty CP Hoàn Cầu Đà Lạt thuê lại Dinh I, nhưng không qua đấu giá. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top