Đình chỉ thi công dự án Nhà ở cao tầng phường Phú Mỹ quận 7 vì xây chui

Đình chỉ thi công dự án Khu nhà ở cao tầng phường Phú Mỹ quận 7 TpHCM vì chưa đủ điều kiện pháp lý
Đình chỉ thi công dự án Khu nhà ở cao tầng phường Phú Mỹ quận 7 TpHCM vì chưa đủ điều kiện pháp lý
Đình chỉ thi công dự án Khu nhà ở cao tầng phường Phú Mỹ quận 7 TpHCM vì chưa đủ điều kiện pháp lý
Lên top